Back
BackToMain
PrevMode
Mode

ארועים

אנחנו ביוטיוב

חדשות ועדכונים

מבחנים לעולים מלחטיבה עליונה

לקראת המעבר לחט"ע יתקיימו לאחר חופשת פסח מבחנים מסכמים לתלמידי שכבת ט'

במתמטיקה, בעברית, בהיסטוריה ובאנגלית.

 

המבחנים יכללו את כל החומר הנלמד במהלך שנה"ל של כיתה ט' ויהוו מדד נוסף

בשיבוץ התלמידים במגמות הלימוד בחט"ע  וברמות הלימוד במתמטיקה 

 

המבחן במתמטיקה  -   26/4/15

 

לכניסה לחוברות עבודה במתמטיקה לחופשת פסח

 

כבוד גדול

אחוזי בגרות

האגף הטכנולוגי

אורט רחובות

רישום תלמידים לחטיבה עליונה למגמות העלית:

1.שוחרות אלקטרוניקה ומדעי המחש

2.מדעית הנדסית

3.אדריכלות

4.כיתת המהנדס

5.תקשורת

הרישום יערך ביום א 22/3/15

בין השעות 16:00-19:00

בחטיבה עליונה

תוכנית שנתית תלמידים

גאנט

לכניסה יש ללחוץ על הלוח

מגמות בחטיבה עליונה

חדש ברשת אורט

אורט ישראל

אורט אביב